Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet

latest change 19.11.2018, version id 3489, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Ympäristöministeriön uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta vuonna 2018 antaman asetuksen taustamateriaalina on Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hanke, loppuraportti 2018. Se korvaa aikaisemmin asetuksen liitteenä annetut olleet ohjearvot ilmavirtojen, ilman liikkeen ja äänitasojen ohjearvoista. Äänitasojen ohjearvot löytyvät ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen ääniympäristöstä ja sen tueksi tehdystä ohjeesta.

Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hankkee loppuraportin osana olevat kaksi opasta on talletettu myös Talotekniikkainfo-palveluun.

Alla ovat linkit ympäristöministeriön sivuilta löytyviin ääniympäristöön liittyvään asetukseen ja ohjeeseen.

Kommentit

Lisää uusi kommentti