Ylläpito

Talotekniikan oppaat koostuvat opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön talotekniikkaan liittyvien asetusten tueksi. Oppaat tehtiin vuosina 2016 - 2018 siinä tahdissa, missä eri asetusten lausuntoversioita oli käytettävissä. Lopulliset tekstit julkaistiin sen jälkeen, kun asetukset oli julkaistu ja tiedettiin, mikä niiden lopullinen sisältö oli. Kunkin oppaan kirjoittajaryhmä ja oppaan kirjoittamista ohjannut ohjausryhmä on lueteltu oppaiden esipuheessa. Samoin esipuheessa on kuvattu kunkin oppaan taustaa siltä osin kuin se kyseisen oppaan kannalta on olennaista. 

Oppaita täydentää kokoelma esimerkkejä, joka täydentyy ajan kuluessa. Samoin tarvittaessa oppaita täydennetään ja niitä voidaan kirjoittaa lisää aiheista, jotka katsotaan talotekniikan kannalta keskeisiksi.

Oppaiden ylläpidosta vastaa Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n (Talteka) piirissä toimiva sisäympäristöryhmä. Sisäympäristöryhmän toimintaan on osallistunut oppaan kirjoituksen aikana henkilöitä viranomaistahoilta, oppilaitoksista, alan etujärjestöistä ja yrityksistä. 

Oppaista järjestetään määrävälein - alkuun vuosittain - päivityskierros, jonka aikana katselmoidaan oppaista saatu palaute, päätetään päivitystarpeesta ja tehdään tarvittavat muutokset opastaviin teksteihin. Palutetta voi antaa oppaiden sivujen alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta kyseiselle sivulle ja palautetta voi lähettää sähköpostitse sisäympäristöryhmän sihteerille. Seuraavasta päivityskierroksesta päätetään tammikuun 2019 puolivälissä.

Sivustolle voi ehdottaa esimerkkejä, jotka täydentävät oppaita. Esimerkit ovat oppaita yksityiskohtaisempia tekstejä, jotka kuvaavat tai syventävät oppaissa esitettyjä ratkaisuja. Esimerkkien aiheita voi ehdottaa milloin vain. Sisäympäristöryhmä käsittelee ehdotukset seuraavassa kokouksessaan ja hyväksyy ne ennen varsinaisen kirjoitustyön aloittamista. Kun aiheen mukainen esimerkki on valmis ja siihen saadut kommentit ja palaute on käsitelty, hyväksyy sisäympäristöryhmä esimerkit julkaistavaksi.

Sisäympäristöryhmän edustajat

  • puheenjohtaja, Kim Hagström Halton Oy:stä,
  • varapuheenjohtaja, Jarmo Mäenpää Uponor Suomi Oyj:stä ja 
  • sihteeri, Juhani Hyvärinen Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:stä, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@talteka.fi
Kategoria: 
Luokka