Tervetuloa Talotekniikkainfo-sivustolle

Sivustolla julkaistaan ohjeita ja esimerkkejä, jotka tukevat rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttävien sekä hyvin toimivien ja laadukkaiden taloteknisten järjestelmien suunnittelua. 

Ensimmäisessä vaiheessa talvella 2018 julkaistiin Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetusta tukevat ohjeet ja esimerkit. Itse asetus on annettu 20.12.2017. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan kirjoitushankkeen loppuraportti on julkaistu Ympäristöministeriön sivulla (linkki raporttiin). 

Loppukeväällä 2018 julkaistiin Vesi- ja viemärilaitteistot -opas ja alkukesällä 2018 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas.

Sivuston lukeminen ei vaadi kirjautumista, mutta kirjautuneet henkilöt voivat tarkastella luonnoksina julkaistuja osia aineistoista. Aineisto on pitkälti valmista ja uusia tunnuksia luodaan siinä vaiheessa, kun sivuston sisältöä kehitetään tai lisätään.  Kirjaudu sivustolle tästä

Mikäli sinulla on kommentteja oppaisiin, ovat ne tervetulleita.

Kaikkien oppaiden päivittämistä jatketaan julkaisemisen jälkeen. Päivitysten julkaisemisväli on vielä avoin, mutta tavoitteena on katselmoida päivitystarve vuosittain, ja päättää katselmoinnin perusteella päivitystarpeesta. Näin päivitysväliksi tulisi vuosi tai harvemmin. Kun katselmoinnin jälkeen on huomattu päivitystarve, käynnistetään kommenttikierros, jonka aikana kommentteja voi antaa kunkin sivun alalaidassa olevan kommenttikentän kautta. Palautetta oppaista voi antaa aina myös kunkin lopussa olevan Palaute ja versiot -sivulla olevan palautelinkin kautta. Palautteet otetaan huomioon oppaiden katselmoinnin yhteydessä päivitystarvetta arvioitaessa.

Versiot

Oppaiden aikaisemmat versiot talletetaan tälle alustalle pdf-tulosteina. Tallennetut versiot löytyvät kunkin oppaan lopussa olevalta Palaute ja versiot -sivulta.

Kunkin sivun lopussa on kaksi painiketta: Tulosta sivu ja Tulosta kirja. Näitä linkkejä käyttämällä voit tulostaa pdf-version sivusta tai kirjasta. Tulostetun sivun tai kirjan aikaleima löytyy tulosteen lopusta kohdasta "Source URL (modified on vvvv-kk-pp tt:mm)  https://..../node/nn". Aikaleiman lopussa oleva URL osoittaa koko kirjaa tulostettaessa kirjan etusivulle ja yksittäistä sivua tulostettaessa kyseiseen sivuun. 
 

 

Kategoria: