Tervetuloa Talotekniikkainfo-sivustolle

Sivustolla julkaistaan ohjeita ja esimerkkejä, jotka tukevat rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttävien sekä hyvin toimivien ja laadukkaiden taloteknisten järjestelmien suunnittelua. 

Ensimmäisessä vaiheessa julkaistiin Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetusta tukevat ohjeet ja esimerkit. Itse asetus on annettu 20.12.2017. Asetuksen sisältöön ei tullut muutoksia notifikaatiokierroksella, eikä syyskuussa julkaistuun Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan luonnokseen tästä syystä aiheutunut muutoksia. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas on julkaistu tällä sivulla luonnosversiona ja lopullinen versio ja sen julkaisuajankohta hyväksytään asetuksen julkaisemista seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan kirjoitushankkeen loppuraportti on julkaistu Ympäristöministeriön sivulla (linkki raporttiin). 

Toisessa vaiheessa on kirjotiettu syksyn 2017 aikana Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot -opasta sekä Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opasta. Niiden lausuntoversioiden julkaisuaikatavoite on talvella 2018.

Kaikkien oppaiden päivittämistä jatketaan julkaisemisen jälkeen. Päivitysten julkaisemisväli on vielä avoin, mutta tavoitteena on katselmoida päivitystarve vuosittain, ja päättää katselmoinnin perusteella päivitystarpeesta. Näin päivitysväliksi tulisi vuosi tai harvemmin. Kun katselmoinnin jälkeen on huomattu päivitystarve, käynnistetään kommenttikierros, jonka aikana kommentteja voi antaa kunkin sivun alalaidassa olevan kommenttikentän kautta. Palautetta oppaista voi antaa aina myös kunkin lopussa olevan Palaute ja versiot -sivulla olevan palautelinkin kautta. Palautteet otetaan huomioon oppaiden katselmoinnin yhteydessä päivitystarvetta arvioitaessa.

Oppaiden aikaisemmat versiot talletetaan tälle alustalle pdf-tulosteina. Tallennetut versiot löytyvät kunkin oppaan lopussa olevalta Palaute ja versiot -sivulta.

Kunkin sivun lopussa on kaksi painiketta: Tulosta sivu ja Tulosta kirja. Näitä linkkejä käyttämällä voit tulostaa pdf-version sivusta tai kirjasta. Tulosteen aikaleima löytyy tulosteen lopusta kohdasta "Source URL (modified on vvvv-kk-pp tt:hh)".

Tunnistautuneet käyttäjät näkevät annetut kommentit ja niihin kommenttien käsittelyn yhteydessä annetut vastaukset. Kiitoksia saaduista kommenteista ja parannusehdotuksista.

 • Kirjaudu sivustolle tästä
 • Kommentoijatahot (tahoja lisätään sitä mukaa kun he ilmoittavat yhteyshenkilönsä yhteystiedot)
  • Talotekniikkateollisuus, Juhani Hyvärinen
  • Sisäilmayhdistys, Mervi Ahola
  • STUL, Riikka Liedes
  • SKOL, Matti Kiiskinen
  • VVS i Finland, Siru Lönnqvist
  • SuLVI, Tiina Strand
  • LVI-TU, Arvo Ylönen
  • Rakennusteollisuus, Jani Kemppainen 
  • Rakennustietosäätiö, Marko Pulliainen
  • HKR-Rakennuttaja, Marianna Tuomainen ​
  • Pientaloteollisuus PTT ry, Kimmo Rautiainen
  • Lahden kaupunki, Juha Lindqvist
  • OAMK, Rauno Holopainen
  • Tampereen kaupunki, Juha Brunnila 
  • Omakotiliitto, Olli-Pekka Laine
  • Tavarantarkastajayhdistys HTT, Arto Krootila
  • Rakli, Mikko Somersalmi
 • Pyydä käyttäjätunnukset kommenttien jättämistä varten.
Category: