Esimerkit

Book custom navigation

latest change 21.10.2020, version id 5273, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Talotekniikkainfon osana oleva esimerkkikokoelma täydentää palvelussa olevia muita oppaita ja materiaaleja. Esimerkit ovat itsenäisiä julkaisuja, jotka liittyvät muualla palvelussa oleviin teksteihin niin kiinteästi, että ne on katsottu tarkoituksenmukaiseksi liittää osaksi Talotekniikkainfon aineistoa. Esimerkkikokoelma täydentyy ajan myötä Talotekniikkainfon ylläpitoa kuvaavan sivun mukaisella menettelytavalla.

Osa esimerkeistä on liitetty mukaan kunkin julkaisun alkuperäisen julkaisijan luvalla, ja alkuperäinen aineisto on saatavilla myös muualta. Kunkin esimerkin esittelyssä kuvataan esimerkin lähde.

Talotekniikkainfon esimerkkien tekstejä lainattaessa tai käytettäessä osana muita tekstejä lähdeviitteenä voi käyttää esimerkiksi seuraavanlaista viittausta:

  • Talotekniikkainfo. Esimerkki. Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet. Talotekninen teollisuus ja kauppa ry. Saatavilla: https://www.talotekniikkainfo.fi/esimerkit/ilmanvaihdon-mitoituksen-perusteet.
  • Tekstissä viittauksena käytetään merkintää (Talotekniikkainfo) tai, mikäli samassa tekstissä on useita viittauksia eri kohtiin, voidaan viittaukset erotella toisistaan lisäkirjaimella (Talotekniikkainfo a), (Talotekniikkainfo b) jne.

Mikäli esimerkki on julkaistu myös muualla, voidaan viitata myös alkuperäiseen tekstiin.

Esimerkkikokoelma on kehittynyt rinnakkain muun aineiston valmistamisen kanssa. Tästä syystä esimerkkien sijainti sivustorakenteessa on muuttunut. Käytännöksi on vakiintunut tapa, jossa kukin itsenäinen esimerkki sijaitsee polun [talotekniikkainfo.fi]/esimerkit/esimerkkiteksti mukaisessa rakenteessa. Joitakin esimerkkejä on vielä polun [talotekniikkainfo.fi]/esimerkkiteksti mukaisessa rakenteessa, mutta niiden viittaukset tullaan korjaamaan osana normaalia ylläpitotyötä.

Luokka 

Kommentit

Hei,

Sivuilla on hyvää tietoa ja niitä käytetään lähdeviitteinä. Olisiko mahdollista lisätä sivuille lähdeviittausohjeet? Esimerkit-sivuille erityisesti kaipaisin ohjetta.

ylös
110 users have voted.

Kiitoksia kommentista ja myöhemmin sähköpostin kautta saamastamme ehdotuksesta viittaustavaksi.

Esimerkkien etusivulle samoin kuin muidenkin oppaiden etusivuille on 21.10.2020 lisätty lähdeviittausohjeet. 

ylös
76 users have voted.

Lisää uusi kommentti