LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet, sisällysluettelomalli

LVI-suunnittelun perusteet –asiakirja 
1    Sisällysluettelo
1.1    Rakennuksen tiedot
1.2    Yleistä

2    Suunnittelutavoitteet 
2.1    Sisäolosuhdetavoitteet
2.2    Muunneltavuus, joustavuus ja laajennettavuus
2.3    Käyttöikätavoitteet
2.4    Ympäristö- ja energiatavoitteet

3     Ulkopuoliset liittymät
3.1    Lämmitys
3.2    Vesi
3.3    Jätevesiviemäri
3.4    Sadevesiviemäri

4    LVI-tekniset ratkaisut
4.1    Lämmitys
4.2    Jäähdytys 
4.3    Ilmanvaihto
4.4    Vesi ja viemäri

5    Palotekniset ratkaisut

6    Talotekniset kannatukset

7    Ulkoiset mitoitusolosuhteet

Liitteet:
1.    Sisäilmaston mitoitustaulukko
2.    LVIA-laitteiden laskennallinen käyttöikä
3.    LVI-järjestelmän kuntokartoitus, hormikartoitus, korjausrakentamishankkeissa

Kategoria: 
Luokka