Palaute ja versiot

latest change 19.11.2018, version id 3520, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Toivomme palautetta oppaan sisällöstä. Lähetä palaute tämän linkin kautta. Palautelinkki.

Palautteet käsitellään vähintään vuosittain tehtävän katselmoinnin yhteydessä, jolloin päätetään myös, onko syytä käynnistää laajempi kommentointikierros. 

Maaliskuussa 2018 julkaistun version pdf-taltio

Vesi- ja viemräilaitteistot -opas 2018/03 Opas on tulostettu 15.6.2018 verkkojulkaisusta sen jälkeen, kun oppaan tekninen editointi oli saatettu loppuun. Sisältö on hyväksytty maaliskuussa 2018. Kun verkkojulkaisun sisältöä muutetaan, tulostetaan tälle sivulle aina uusin opasversio ja edellinen opasversio siirretään alla olevaan listaan ylimmäksi. Seuraava katselmointi on vuoden 2019 alussa ja sen perusteella päätetään päivitystarpeesta. Opasta voidaan päivittää myös nopeammin, mikäli päivittämiseen on painavia syitä. Sisällön päivittämisen lisäksi sivustolla joudutaan tekemään teknisiä päivityksiä kuten linkkien uusimista ja kommentointiasetusten muuttamista. Näitä teknisiä päivityksiä ei listata erikseen.

 

Luokka 

Lisää uusi kommentti