32 Jätevesilaitteiston tiiviys

latest change 10.06.2019, version id 4011, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Jätevesilaitteiston on oltava tiivis. Materiaalien ja liitosten on oltava yhteensopivia.  

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.

 

Opastava teksti 

Ulkopuoliset ja pohjalaatan alle jäävät viemärit on syytä tarkastaa sisäpuolisella kuvauksella. Ulkopuoliset viemärit on hyvä tarkastaa uudestaan ennen lopullisen piha-alueen katemateriaalin asentamista työmaan aikaisten painumien havaitsemiseksi.

Elementtihormien viemäreiden liitokset tarkastetaan sisäpuolisella kuvauksella  joko kerroskohtaisesti tai sitten kun koko linja on asennettu. Liitososien tiivisteiden asennus on sen verran haastavaa, että tarkastuksissa säännöllisesti löytyy huolimattomasti tehtyjä liitoksia, joiden korjaamiseksi joudutaan avaamaan jopa valmiiksi laatoitettuja seiniä. Tiiviys tarkistetaan asennuksen jälkeen sisäpuolisella kuvauksella.

Kololaattoihin asennetut viemärit on myös hyvä kuvata, sillä valutyön yhteydessä putket saattavat painua. Varsinkin Ø32 viemärit ovat herkkiä taipumaan.

Pohjaviemäreiden tiiviys tarkastetaan staattisella paineella maanvaraisen pohjalaatan alla.

Silloin, kun viemäri jää valun sisään, suositellaan, että valun sisään jäävien viemäreiden tiiviys tarkastetaan ennen valua staattisella paineella.

Tiiveyden tarkastamisesta tehdään merkintä tarkastusasiakirjaan ja liitteenä olevaan yhteenvetoon. Työvaiheen vastuuhenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusasiakirjaan, nimetään LVI-aloittamiskokouksessa.

 

Aihe 

Kommentit

Palautetilaisuus 15.1.

  • ·             keskusteltiin tiiveyden toteamisesta kuvaamalla viemärit sisäpuolelta ja todettiin, että kuvaaminen ei ole todiste tiiveydestä, mutta antaa jotakin varmuutta.
  • ·             ehdotettiin, että tiiveyttä voisi tarkistaa myös huuhtelemalla viemärit asennuksen jälkeen. Jokin osa vuotavista tiivisteistä paljastuisi tällä tavalla.
  • ·             todettiin, että lisätään opastavan tekstin esimerkkejä tiiveyden toteutustavasta
ylös
185 users have voted.

palautetilaisuus 15.1.

  • ·       Maanvarainen pohjaviemäri, tiiveyden toteutuminen -> kuvaus riittää
ylös
184 users have voted.

aloittamiskokouksessa sovitaan tiiviyden tarkastustapa tai se voidaan sopia urakka-asiakirjoissa. Putkistojen sisäpuolinen kuvaus on normaalia toimintaa rakentamisessa ja putkistojen kuntotutkimuksessa. Kuvaus on myös hyvä tapa osoittaa työsuorituksen toteutustapa ja se voidaan toistaa hankkeen eri vaiheissa.

ylös
102 users have voted.

Lisää uusi kommentti