19 Vesijohtopaineen muuttaminen

latest change 10.06.2019, version id 3985, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Erityissuunnittelijan on laadittava vesilaitteiston painehäviölaskelma. 

Jos vedenpaine jakojohdossa on yli 500 kilopascalia, on käytettävä paineenalennusventtiiliä, jolla paine alennetaan vesilaitteiston mitoituksen edellyttämälle tasolle. 

Jos painetaso on niin matala, ettei vesilaitteistosta saada sen mitoituksen edellyttämää virtaamaa, on käytettävä paineenkorotuslaitteistoa. Paineenkorotuslaitteiston varustuksena on oltava säätölaitteet ulostulopaineen säätämiseksi niin, ettei synny häiritsevää paineenvaihtelua tai ääntä, sekä varolaitteet liian korkean ylipaineen estämiseksi. 

 

Opastava teksti 

Vesilaitteistoon suunniteltava paineenkorotusasema, paineenalennusventtiili tai muu paineensäätölaitteisto ei saa aiheuttaa häiritsevää paineenvaihtelua, ylipainetta tai ääntä. Äänenpainetasoista on määräyksiä asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä ja sitä tukevassa Ympäristöministeriön ohjeessa. 

Vesilaitteistoon suunnitellaan painemittari tai paineen näyttölaite toteutuneen painetason näyttämiseksi.

Käyttövesiverkoston painetason säätö on tapa vaikuttaa vedenkulutukseen ja sitä kautta energiankulutukseen. Painetason säädön huomioimisesta energiatehokkuuden arvioinnissa on määräys asetuksessa rakennuksen energiatehokkuudesta.

Korkeat rakennukset jaetaan korkeusvyöhykkeisiin, joille kullekin voidaan soveltaa tarkoituksenmukaista verkostopaineen hallinnan ratkaisua. Alempiin kerroksiin suunnitellaan esimerkiksi paineen alennus, keskikerroksiin ulkopuolisesta verkostosta saatava paine ja yläkerroksiin korotettu paine.

Kommentit

Palautetilaisuus 15.1.

Riittäisikö paineenkorotus varauksena? Vesilaitokset ilmoittavat varmuuden vuoksi liian alhaisia paineita. Tästä on seurauksena, että kohteessa vesijohtoverkoston paine on usein riittävä ilman paineenkorotusta. On ehdotettu, että paineenkorotusvaatimus voitaisiin toteuttaa suunnittelu varauksen avulla.

ylös
239 users have voted.

Mitoituksen lähtötietona käytetään muiden tietojen muassa vesilaitoksen ilmoittamia suunnitteluarvoja, joille heillä on omat perusteensa. Rakennuksen järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan niin, että asetuksen määräykset toteutuvat.

ylös
199 users have voted.

Sähköpostipalaute:

Pykälä 3. esim. -ylimpien kerrosten 1.6 bar painetta urakoitsija ei suostu korottamaan, koska sitä ei suunnitelmissa ole, eikä myöskään tilavarausta paineenkorotuspumpulle.

Hyväksymismerkintä kuitenkin on tarkastusasiakirjassa.

ylös
231 users have voted.

Ainakaan tässä vaiheessa talotekniikkainfo ei ota kantaa kohteissa todettuihin ongelmiin. Kappaleessa 7 on opastavia tekstejä vesilaitteiston mitoittamiseen.

ylös
189 users have voted.

Lisää uusi kommentti