18 Vesilaitteiston mittaus- ja säätölaitteet

latest change 10.06.2019, version id 3983, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Vesilaitteistossa on oltava mittaus- ja säätömahdollisuus tärkeimpien toiminta-arvojen valvontaa varten. Vesilaitteistossa on oltava:

  1. painemittari
  2. lämpömittarit vedenlämmittimestä lähtevän sekoitetun lämpimän käyttöveden johtoon ja lämpimän käyttöveden kiertojohtoon paluuveden lämpötilan mittaamiseksi
  3. kertasäätöventtiilit.

 

Opastava teksti 

Vesilaitteisto varustetaan painemittarilla virtaussuunnassa vesimittarin ja mahdollisen paineenalennusventtiilin tai paineenkorotuslaitteiston jälkeen.

Lämmin käyttövesiverkosto varustetaan lämpömittareilla sen kuumimmassa kohdassa ja kiertovesijohdon lopussa virtaussuunnassa juuri ennen lämmityslaitetta.  Kylmän käyttöveden verkosto varustetaan lämpömittarilla lähellä pääsulkua ja vesimittaria, jotta rakennukseen tulevan veden lämpötila voidaan tarkistaa.

Lämpimän käyttöveden kiertojohto varustetaan mittauselimellä, josta voidaan mitata virtaama kiertojohdossa. Mittauselimenä voidaan käyttää esimerkiksi kertasäätöventtiiliä tai muuta luotettavaksi tiedettyä laitetta. 

Paineen ja lämpötilojen mittaus on hyvä suunnitella niin, että mittauksen tulos on luettavissa joko näyttävältä mittarilta tai lähellä mittauspaikkaa olevalta näyttölaitteelta, kuten lämmityslaitteiston ohjauskeskuksesta.

Kommentit

Voidaanko kiertojohdon virtaaman luotettavaksi mittaustavaksi hyväksyä myös pumpun virtauksen mittausominaisuutta linjasäätöventtiilin sijasta? Pitääkö pumpussa itsessään olla virtausnäyttö vai voiko virtauksen säätö ja toteaminen perustua esim. erilliseen mobiilisovellukseen

ylös
128 users have voted.

Mittaustavalle ole asetettu vaatimusta, mutta mittauksen epätarkkuuden on oltava tiedossa ja mittaustavan oltava luotettava. Yleensä yksi pumppu kuitenkin syöttää useampaa haaraa, ja haaroissa on oltava omat mittauselimensä. 

Linjasäätöventtiileissä ei ole kiintetätä näyttölaitetta ja saman periaatteen voi ajatella riittävän pumpuissakin, kunhan muut mittaustavan edellytykset ovat kunnossa.

ylös
102 users have voted.

Palautetilaisuus 15.1

”Tekniikan” hyväksikäyttö

  • - lämpötilaa pitää mitata aika monesta kohdasta
  • - On ehdotettu, voisiko tuotteissa kuten esim. maalämpöpaketit olevia mittauksia hyödyntää. Tällöin ei tarvittaisi omaa erillistä mittaria, vaan voi käyttää tuotteen mittauksia.
ylös
145 users have voted.

Opastavan tekstin viimeinen kappale käsittelee juuri tätä kysymystä. Tuotteiden ominaisuuksia voi hyödyntää. Mittausten on oltava luettavissa mittauspaikkaa lähellä olevasta paikasta.

ylös
97 users have voted.

palautetilaisuus 15.1.

  • - ehdotettiin, että mittalaitteina voisi käyttää taloteknisten laitteiden omia mittalaitteita.
  • - kysyttiin, voidaanko mittalaitteena käyttää esimerkiksi etäyhteyden päässä olevia laitteita
  • - opastavassa tekstissä lukee nyt: ”lähellä käyttöpaikkaa olevia”. Selvennetään tekstiä tältä osin.
  • - Todettiin, että tekstillä tarkoitetaan rakennuksessa olevia kiinteitä laitteita.
ylös
133 users have voted.

Kuten yllä oleva kommentti. Paikallisten mittausten lukema on voitava lukea rakennuksen omia laitteita ja järjestelmiä hyödyntäen. Lähellä käyttöpaikkaa olevalla laitteella tarkoitetaan rakennuksessa olevia kiinteitä laitteita. Etäyhteyden käyttö täydentää paikaillisia mittalaitteita, mutta ei korvaa paikallisia mittalaitteita. Rakennuksen on oltava käytettevissä ja hallittavissa rakennussa kiinteästi asennetuilla laitteilla.

ylös
113 users have voted.

Lisää uusi kommentti