17 Vesilaitteiston sulku- ja varolaitteet

latest change 10.06.2019, version id 3981, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Vesilaitteistossa on oltava sulkemismahdollisuudet siten, että laitteistoa on helppo käyttää, huoltaa ja korjata.  

Sulkuventtiileiden on sijaittava:

  1. talokohtaisesti
  2. huoneistokohtaisesti
  3. pystyjakojohdoissa 
  4. jakojohtoihin asennettujen laitteiden molemmin puolin
  5. ennen laitetta tai kalustetta, joka on liitetty kytkentäjohtoon
  6. vesimittareiden molemmin puolin. 

Lämpimän käyttöveden laitteistossa on oltava varolaite ylipaineen estämiseksi.

Opastava teksti 

Sulkuventtiileinä käytetään venttiilejä, jotka eivät aiheuta haitallisia paineiskuja. Nopeasti suljettavan sulkuventtiilin koko saa olla enintään DN 50. Suurempien venttiilien tulee olla hitaasti suljettavaa mallia. Sulkuventtiilit sijoitetaan helposti luokse päästäviksi ja vaihdettaviksi irrotettavin liitoksin.

Pääsulkuventtiili tonttivesijohtoon asennetaan tavallisesti jakelujohdon läheisyyteen. Tonttivesijohdon ja päävesimittarin sulkuventtiileineen asentaa vesihuoltolaitos, jollei toisin sovita.

Huoneiston sisäiset pystyjakojohdot varustetaan suluilla, mikäli se parantaa käyttöturvallisuutta ja huollettavuutta.

Talousvesiverkoston ylipaineen varolaitteista on määräys vesi- ja viemärilaitteistoasetuksen 19 §:ssä.

Kommentit

Sähköpostipalaute:

Käyttövesivaraajan varoventtiili toimii päivittäin, poistoputken oltava itsetyhjenevä, kannakoitu

  • -Varolaitteen tulee kestää vähintään xx lämpötilaa
  • -Varolaitteen tulee avautua enintään 10 bar paineessa
  • -Varolaitteen nimelliskoko oltava  xx
ylös
106 users have voted.

Lisää uusi kommentti