1 Asetustekstit, jotka erityisesti vaikuttavat ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen

Book custom navigation

latest change 01.02.2019, version id 3586, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Tämän luvun alakohdissa on toistettu ne Paloturvallisuusasetuksen (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017) kohdat, joissa on ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelussa erityisesti huomioitavia vaatimuksia. Kunkin kappaleen alun harmaalla pohjalla olevat tekstit on kopioitu asetustekstistä.

Lisää uusi kommentti