Tervetuloa Talotekniikkainfo-sivustolle

Sivustolla julkaistaan ohjeita ja esimerkkejä, jotka tukevat rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttävien sekä hyvin toimivien ja laadukkaiden taloteknisten järjestelmien suunnittelua. 

Parhaillaan on käynnissä syksyn 2017 aikana kirjoitetun Vesi- ja viemärialaitteistot -oppaan kommenttikierros, joka jatkuu 28.2.2018 saakka. Jos sinulla on jo tunnukset, kirjaudu sivustolle tästä. Tunnuksia luodaan yhteisöille, jotka keräävät ja käsittelevät yksittäiset kommentit ennen niiden jättämistä. Alla on luettelo yhteisöistä, joilla jo on kommentointitunnukset. Voit tiedustella kommentointitunnuksia kommenttien jättämistä varten tästä linkinstä. 

Tunnistautuneet käyttäjät voivat antaa kommentteja ja näkevät annetut kommentit sekä niihin kommenttien käsittelyn yhteydessä annetut vastaukset. 

 • Kirjaudu sivustolle tästä
 • Kommentoijatahot (tahoja lisätään sitä mukaa kun he ilmoittavat yhteyshenkilönsä yhteystiedot)
  • Talotekniikkateollisuus, Juhani Hyvärinen
  • Sisäilmayhdistys, Mervi Ahola
  • STUL, Riikka Liedes
  • SKOL, Matti Kiiskinen
  • VVS i Finland, Siru Lönnqvist
  • SuLVI, Tiina Strand
  • LVI-TU, Arvo Ylönen
  • Rakennusteollisuus, Jani Kemppainen 
  • Rakennustietosäätiö, Marko Pulliainen
  • Helsingin kaupunki KYMP Roha, Marianna Tuomainen ​
  • Pientaloteollisuus PTT ry, Kimmo Rautiainen
  • Lahden kaupunki, Juha Lindqvist
  • OAMK, Rauno Holopainen
  • Tampereen kaupunki, Juha Brunnila 
  • Omakotiliitto, Olli-Pekka Laine
  • Tavarantarkastajayhdistys HTT, Arto Krootila
  • Rakli, Mikko Somersalmi
  • TAMK, Eero Kulmala
  • Energiateollisuus, Mirja Tiitinen

Työn alla on parhaillaan myös Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan käsikirjoitus. Sen kommenttiversion julkaisuaikatavoite on talvella 2018.

Ensimmäisessä vaiheessa julkaistiin Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetusta tukevat ohjeet ja esimerkit. Itse asetus on annettu 20.12.2017. Asetuksen sisältöön ei tullut muutoksia notifikaatiokierroksella, eikä syyskuussa julkaistuun Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan luonnokseen tästä syystä aiheutunut muutoksia. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas on julkaistu tällä sivulla luonnosversiona ja lopullinen versio pyritään julkaisemaan tällä sivustolla tammikuussa 2018. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan kirjoitushankkeen loppuraportti on julkaistu Ympäristöministeriön sivulla (linkki raporttiin). 

Kaikkien oppaiden päivittämistä jatketaan julkaisemisen jälkeen. Päivitysten julkaisemisväli on vielä avoin, mutta tavoitteena on katselmoida päivitystarve vuosittain, ja päättää katselmoinnin perusteella päivitystarpeesta. Näin päivitysväliksi tulisi vuosi tai harvemmin. Kun katselmoinnin jälkeen on huomattu päivitystarve, käynnistetään kommenttikierros, jonka aikana kommentteja voi antaa kunkin sivun alalaidassa olevan kommenttikentän kautta. Palautetta oppaista voi antaa aina myös kunkin lopussa olevan Palaute ja versiot -sivulla olevan palautelinkin kautta. Palautteet otetaan huomioon oppaiden katselmoinnin yhteydessä päivitystarvetta arvioitaessa.

Oppaiden aikaisemmat versiot talletetaan tälle alustalle pdf-tulosteina. Tallennetut versiot löytyvät kunkin oppaan lopussa olevalta Palaute ja versiot -sivulta.

Kunkin sivun lopussa on kaksi painiketta: Tulosta sivu ja Tulosta kirja. Näitä linkkejä käyttämällä voit tulostaa pdf-version sivusta tai kirjasta. Tulostetun sivun tai kirjan aikaleima löytyy tulosteen lopusta kohdasta "Source URL (modified on vvvv-kk-pp tt:h

 

Category: