Tervetuloa Talotekniikkainfo-sivustolle

Sivustolla julkaistaan ohjeita ja esimerkkejä, jotka tukevat rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttävien sekä hyvin toimivien ja laadukkaiden taloteknisten järjestelmien suunnittelua. 

Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan asiasisältöön ei enää tule muutoksia, mutta tekstintarkastus ja toimituksellinen työ on vielä hieman kesken. Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan kaikki kommentit on nyt käsitelty, kommentteihin on vastattu annetun kommentin yhteydessä, kommenttien aiheuttamat muutokset on viety opastaviin teksteihin ja opastavat tekstit on hyväksytty ohjausryhmässä.

Parhaillaan on käynnissä Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan kommenttikierros, joka kestää 29.3.2018 saakka. 

Luonnoksia voi lukea ilman tunnuksia kuka tahansa. Mikäli sinulla on kommentteja luonnoksiin, ne ovat tervetulleita. Tunnuksia kommentointia varten luodaan yhteisöille, jotka keräävät ja käsittelevät yksittäiset kommentit ennen niiden jättämistä julkaisulalustalle. Alla on luettelo yhteisöistä, joilla jo on kommentointitunnukset. Jos sinulla on jo tunnukset, kirjaudu sivustolle tästä. Jos sinulle sopivaa yhteistöä ei löydy, voit tiedustella kommentointitunnuksia kommenttien jättämistä varten tästä linkistä. 

Tunnistautuneet käyttäjät voivat antaa kommentteja ja näkevät annetut kommentit sekä niihin kommenttien käsittelyn yhteydessä annetut vastaukset. 

 • Kirjaudu sivustolle tästä
 • Kommentoijatahot (tahoja lisätään sitä mukaa kun he ilmoittavat yhteyshenkilönsä yhteystiedot)
  • Talotekniikkateollisuus, Juhani Hyvärinen
  • Sisäilmayhdistys, Mervi Ahola
  • STUL, Riikka Liedes
  • SKOL, Matti Kiiskinen
  • VVS i Finland, Siru Lönnqvist
  • SuLVI, Tiina Strand
  • LVI-TU, Arvo Ylönen
  • Rakennusteollisuus, Jani Kemppainen 
  • Rakennustietosäätiö, Marko Pulliainen
  • Helsingin kaupunki KYMP Roha, Marianna Tuomainen ​
  • Pientaloteollisuus PTT ry, Kimmo Rautiainen
  • Lahden kaupunki, Juha Lindqvist
  • OAMK, Rauno Holopainen
  • Tampereen kaupunki, Juha Brunnila 
  • Omakotiliitto, Olli-Pekka Laine
  • Tavarantarkastajayhdistys HTT, Arto Krootila
  • Rakli, Mikko Somersalmi
  • TAMK, Eero Kulmala
  • Energiateollisuus, Mirja Tiitinen
  • Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Sofia Amberla

Ensimmäisessä vaiheessa julkaistiin Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetusta tukevat ohjeet ja esimerkit. Itse asetus on annettu 20.12.2017. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan kirjoitushankkeen loppuraportti on julkaistu Ympäristöministeriön sivulla (linkki raporttiin). 

Kaikkien oppaiden päivittämistä jatketaan julkaisemisen jälkeen. Päivitysten julkaisemisväli on vielä avoin, mutta tavoitteena on katselmoida päivitystarve vuosittain, ja päättää katselmoinnin perusteella päivitystarpeesta. Näin päivitysväliksi tulisi vuosi tai harvemmin. Kun katselmoinnin jälkeen on huomattu päivitystarve, käynnistetään kommenttikierros, jonka aikana kommentteja voi antaa kunkin sivun alalaidassa olevan kommenttikentän kautta. Palautetta oppaista voi antaa aina myös kunkin lopussa olevan Palaute ja versiot -sivulla olevan palautelinkin kautta. Palautteet otetaan huomioon oppaiden katselmoinnin yhteydessä päivitystarvetta arvioitaessa.

Oppaiden aikaisemmat versiot talletetaan tälle alustalle pdf-tulosteina. Tallennetut versiot löytyvät kunkin oppaan lopussa olevalta Palaute ja versiot -sivulta.

Kunkin sivun lopussa on kaksi painiketta: Tulosta sivu ja Tulosta kirja. Näitä linkkejä käyttämällä voit tulostaa pdf-version sivusta tai kirjasta. Tulostetun sivun tai kirjan aikaleima löytyy tulosteen lopusta kohdasta "Source URL (modified on vvvv-kk-pp tt:mm)  https://..../node/nn". Aikaleiman lopussa oleva URL osoittaa koko kirjaa tulostettaessa kirjan etusivulle ja yksittäistä sivua tulostettaessa kyseiseen sivuun. 
 

 

Category: