Sisällysluettelo

Book custom navigation

latest change 19.11.2018, version id 2245, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Sisällysluettelon numerointi noudattaa asetuksen jäsentelyä. Kappaleiden numerointi on juokseva ja numerointi vastaa asetuksen pykälien numerointia. 

 

1. luku, Yleistä

1 Soveltamisala

2 Määritelmät

 

2. luku, Rakennuksen sisäilmasto

3 Sisäilmaston suunnittelu 

4 Huonelämpötilojen suunnitteluarvot

5 Sisäilman laatu

6 Sisäilman kosteus

7 Valaistusolosuhteet

 

3. luku, Ilmanvaihto ja ilmanvaihtojärjestelmät

8 Ilmanvaihto

9 Ulkoilmavirrat

10 Ilmavirtojen ohjaus 

11 Moottoriajoneuvosuojan ilmavirrat 

12 Ilmansuodatuksen tarve

13 Poistoilmaluokat 

14 Ulkoilmalaitteiden ja ulospuhallusilmalaitteiden sijoittaminen 

15 Palautus-, siirto- ja kierrätysilma 

16 Ilman jako ja poisto

17 Ilmanvaihdon yhdistäminen

18 Ilmanvaihdon tiiviysluokat 

19 Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys- ja lujuusvaatimus 

20 Ilmavirtojen tasapaino ja rakenteiden ilmanpitävyys

21 Epäpuhtauksien leviäminen lämmöntalteenottolaitteessa

22 Tulisija ja erillispoistot

23 Ilman kostutus

24 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistettavuus ja huollettavuus

25 Ilmanvaihtojärjestelmän eristäminen

 

4. luku, Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton mittaukset 

26 Tiiviys

27 Ilmavirrat ja ominaissähköteho

Lisää uusi kommentti