Kerrostalo, 70-luku

Jäähdytyksen ja viilennyksen ero

Asuntojen talotekniikkajärjestelmissä puhutaan oleskelutilojen kohdalla usein sekä jäähdytyksestä että viilennyksestä. Talotekniikkainfon ratkaisut-osiossa oleskelutilojen jäähdytyksellä tarkoitetaan järjestelmää, jolla asunnon sisälämpötila saadaan pidettyä haluttuna lähes kaikissa olosuhteissa ja viilennyksellä tarkoitetaan pienitehoisempaa järjestelmää, jolla sisäilman lämpötilan nousua pyritään rajoittamaan.

Huippuimurin tai painovoimaisen ilmanvaihdon korvaaminen tulo-poisto -ilmanvaihtolaitteella

Kun vanhaan taloon tehdään energiaremonttia, täytyy talon ilmanvaihto suunnitella uudestaan. Ilmanvaihtojärjestelmä on käytävä läpi huolellisesti, jotta korvausilman määrä ei jää riittämättömäksi. Sekä energiatehokkain että asumismukavuutta eniten kohentava vaihtoehto on hankkia moderni, koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmä, joka hoitaa ilmanvaihdon hallitusti.

Radiaattori tuloilmalaitteena

Tuloilmaradiaattori on kehitetty koneellisiin poistoilmanvaihtojärjestelmiin sekä hybridi-ilmanvaihtojärjestelmiin. Tuloimaradiaattorissa ulkoseinässä olevan ilmakanavan kautta tuleva ulkoilma ohjataan paneeliradiaattoriin yhdistetyn tuloilmalaitteen kautta huonetilaan. Tuloilma on tällöin suodatettu ja lämmitetty. Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä on Suomen rakennuskannassa yleisesti käytössä oleva mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä. 

Radiaattoriverkoston kunnostaminen

Rakennuksen energiaremontti muuttaa rakennuksen ominaisuuksia. Huoneiden lämmöntarpeet muuttuvat, eikä niiden keskinäinen lämmöntarvesuhde enää ole entisensä. Lämmitysverkosto on hyvä mitoittaa uusiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin sopivaksi. Se mitä vanhasta yleensä kannatta säilyttää on lämmitysverkoston siirto- ja nousulinjat. Radiaattorit ja kytkentäjohdot uusitaan. Uudet radiaattorit mitoitetaan matalalämpöjärjestelmään soveltuviksi ja  radiaattoriventtiilit vaihdetaan tarkasti esisäädettäviksi.

Tarpeenmukainen ratkaisu koneellisen poistoilmanvaihdon hallintaan

Tarpeenmukaisessa poistoilmajärjestelmässä muutetaan vanha olemassa oleva järjestelmä energiatehokkaammaksi vaihtoehdoksi. Uusi järjestelmä tehostaa ilmavirtauksia asukkaiden asumisen tarpeen mukaan. Automaattisella tasapainotuksella ja säädöllä pienennetään energian kulutusta. Asukkaan voidessa pienentää ja tehostaa ilmavirtoja paranee rakennuksen energiatehokkuus. 

Toimivuuden kriteerit

Konseptit sivuilla esitetään ratkaisuja joiden toimivuus on periaatetasolla varmistettu. Perusvaatimuksena on, että ne ovat rakentamista koskevissa säädöksissä olevien vaatimusten mukaisia. Konseptit ovat siis sellaisia, että niiden mukaisiin ratkaisuihin on mahdollista saada asianmukainen lupa.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Kerrostalo, 70-luku