Lämmön talteenoton toimivuus kylmässä

latest change 16.12.2020, version id 5358, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Talteka tilasi osana Talotekniikan konseptit -hankettaan talvella 2020 Ax-suunnittelusta (Insinööritoimisto Ax-LVI Oy) selvityksen, jossa tarkastellaan asuintilojen kosteuskuormia ja kosteasta poistoilmasta lämmöntalteenottolaitteistojen toiminnalle aiheutuvia haasteita. Tarkastelun perusteella on laadittu ehdotus olosuhteista, joissa asuintiloja palvelevien ilmanvaihdon LTO-laitteiden toimintaa kylmissä olosuhteissa tulisi tarkastella.  

Selvitystyön tuloksena syntynyt ohje ja hankintamäärittelyn avuksi valmistettu mallitaulukko hyväksyttiin syyskuussa 2020 sisäympäristöryhmän kokouksessa julkaistavaksi luonnosversioina, joihon toivotaan saatavan palautetta. Ohje ja taulukko viimeistellään ensi vuoden alussa nyt saatavien kommenttien pohjalta.

Lataa ohjeluonnos ja hankintamäärittelymalli alla olevista linkeistä ja tutustu niihin. Voit halutessasi jättää kommentteja sivun alalaidan kommenttikentän kautta tai sähköpostipalautteena. Yksilöi kommentissa, mihin kohtaan ohjetta tai taulukkoa kommentti liittyy.

Kommentointiaikaa on 8.1.2021 saakka, jotta ne ehditään alustavasti käsitellä ennen 26.1.2021 olevaa sisäympäristöryhmän kokousta. 

Lisätietoja: Juhani Hyvärinen, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Luokka 
Kohdeyleisö 
LVI-palvelu 

Lisää uusi kommentti