Asunto-osakeyhtiön hallitus

Jäähdytyksen ja viilennyksen ero

Asuntojen talotekniikkajärjestelmissä puhutaan oleskelutilojen kohdalla usein sekä jäähdytyksestä että viilennyksestä. Talotekniikkainfon ratkaisut-osiossa oleskelutilojen jäähdytyksellä tarkoitetaan järjestelmää, jolla asunnon sisälämpötila saadaan pidettyä haluttuna lähes kaikissa olosuhteissa ja viilennyksellä tarkoitetaan pienitehoisempaa järjestelmää, jolla sisäilman lämpötilan nousua pyritään rajoittamaan.

Radiaattori tuloilmalaitteena

Tuloilmaradiaattori on kehitetty koneellisiin poistoilmanvaihtojärjestelmiin sekä hybridi-ilmanvaihtojärjestelmiin. Tuloimaradiaattorissa ulkoseinässä olevan ilmakanavan kautta tuleva ulkoilma ohjataan paneeliradiaattoriin yhdistetyn tuloilmalaitteen kautta huonetilaan. Tuloilma on tällöin suodatettu ja lämmitetty. Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä on Suomen rakennuskannassa yleisesti käytössä oleva mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä. 

Radiaattoriverkoston kunnostaminen

Rakennuksen energiaremontti muuttaa rakennuksen ominaisuuksia. Huoneiden lämmöntarpeet muuttuvat, eikä niiden keskinäinen lämmöntarvesuhde enää ole entisensä. Lämmitysverkosto on hyvä mitoittaa uusiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin sopivaksi. Se mitä vanhasta yleensä kannatta säilyttää on lämmitysverkoston siirto- ja nousulinjat. Radiaattorit ja kytkentäjohdot uusitaan. Uudet radiaattorit mitoitetaan matalalämpöjärjestelmään soveltuviksi ja  radiaattoriventtiilit vaihdetaan tarkasti esisäädettäviksi.

Tarpeenmukainen ratkaisu koneellisen poistoilmanvaihdon hallintaan

Tarpeenmukaisessa poistoilmajärjestelmässä muutetaan vanha olemassa oleva järjestelmä energiatehokkaammaksi vaihtoehdoksi. Uusi järjestelmä tehostaa ilmavirtauksia asukkaiden asumisen tarpeen mukaan. Automaattisella tasapainotuksella ja säädöllä pienennetään energian kulutusta. Asukkaan voidessa pienentää ja tehostaa ilmavirtoja paranee rakennuksen energiatehokkuus. 

Toimivuuden kriteerit

Konseptit sivuilla esitetään ratkaisuja joiden toimivuus on periaatetasolla varmistettu. Perusvaatimuksena on, että ne ovat rakentamista koskevissa säädöksissä olevien vaatimusten mukaisia. Konseptit ovat siis sellaisia, että niiden mukaisiin ratkaisuihin on mahdollista saada asianmukainen lupa.

Huoneistokohtainen vedenmittaus kerrostaloissa

Jo vuosia tilastoitujen kotien vedenkulutuksen mittausten tulokset kertovat, että vedenkulutus laskee peräti kolmanneksella, kun asunnoissa on käytössä huoneistokohtainen vedenmittaus. Mittauksen piirissä olevissa kodeissa säästetään vettä, energiaa sekä vähennetään jäteveden määrää ja luonto ja kukkaro kiittävät. Vedenmittausjärjestelmän avulla vastuullisten valintojen tekeminen on helppoa. 

Tilaa syöte RSS - Asunto-osakeyhtiön hallitus