Palaute ja versiot

latest change 01.02.2019, version id 3570, change: Created by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Toivomme palautetta oppaan sisällöstä. Lähetä palaute tämän linkin kautta. Palautelinkki.

Palautteet käsitellään vähintään vuosittain tehtävän katselmoinnin yhteydessä, jolloin päätetään myös, onko syytä käynnistää laajempi kommentointikierros. 

Kesäkuussa 2018 julkaistun version pdf-taltio

PDF-taltio talletetaan tälle sivulle siinä vaiheessa, kun vielä luonnoksena oleva luku 9.7 saadaan viimeisteltyä. 

Lisää uusi kommentti