8 Palon ja savun leviämisen estäminen palo-osastossa

latest change 14.11.2019, version id 4383, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Yhtä osastoa palveleva ilmanvaihtokone voidaan toteuttaa ilman palopeltejä. Ilmanvaihtokone voidaan sijoittaa joko palvelemiinsa tiloihin tai omaan ilmanvaihtokonehuoneeseen ilman paloteknisiä vaatimuksia.

Ilmakanavan palonkestävyys palo-osastossa

Yhden palo-osaston sisällä voidaan käyttää tuotteita, jotka eivät merkittävästi lisää palokuormaa ja kanavien pinta-ala on enintään 20% kattopinta-alasta. Paloturvallisuusasetuksen 23§ ja asetuksen perustelumuistion mukaisesti putkimaisen eristeen pinnan katsotaan olevan vähäisen, kun palolle altistuvien vaipan pintojen ala on alle 20 % katon pinnan alasta. 

Ilmakanavan palonkestävyys sisäpuolista paloa vastaan palvelemansa palo-osaston alueella valitaan seuraavasti:

  • Asuntokeittiön lieden kohdepoistokanavan palonkestävyys P2- ja P3- luokan rakennuksessa ullakon ja ullakon ontelon osalla on EI 30.
  • Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen kohdepoistokanavan palonkestävyys on EI 60 (kuva 11.1 kohdassa ammattikeittiöt).
  • Palo- tai räjähdysvaarallisen tilan kohdepoistokanavan palonkestävyys on EI 60 (kuva 11.2 kohdassa ammattikeittiöt).

Edellä mainitut ilmakanavat kiinnitetään ja kannatetaan siten, että ne pysyvät palotilanteessa paikoillaan vähintään niiltä edellytetyn palonkestoajan. Kanavaliitokset tehdään siten, etteivät ne heikennä kanavan palonkestävyyttä. Erityissuunnittelija suunnittelee kannatukset valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Kommentit

Koskeeko vähäisen määrän määrittelyssä "20% katon pinnan alasta" palo-osaston vai yksittäisen käytävämäisen tilan pinta-alaa? Tässä oppaassa viitataan palo-osastoon, kun taas perustelumuistioon on kirjattu "Putkimaisen eristeen pinnan katsotaan _käytävämäisessä_ tilassa olevan vähäisen, kun
palolle altistuvien vaipan pintojen ala on alle 20% katon pinnan alasta." Voisiko opasta päivittää siten ettei ole vaaraa ristiriitaisista tulkinnoista tämän osalta?

ylös
53 users have voted, including you.

Lisää uusi kommentti