29 § Rakennusten välinen etäisyys

Book custom navigation

latest change 14.11.2019, version id 4371, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta eikä aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä.

Naapuritonteilla tai -rakennuspaikoilla olevien rakennusten (naapurirakennus) välisen etäisyyden on oltava sellainen, että palo ei leviä helposti rakennuksesta toiseen ja että aluepalon vaara jää vähäiseksi.

Jos naapurirakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, on rakenteellisin tai muilla keinoin huolehdittava palon leviämisen rajoittamisesta.

 

Opastava teksti 

Jos naapurirakennusten välinen etäisyys on alle 4 metriä, varustetaan rakennuksen ulkovaipan rakenteen läpäisevä ilmanvaihtoaukko sulkeutuvalla palopellillä, ellei paloturvallisuudesta ole huolehdittu muilla keinoilla.

Lisää uusi kommentti