18 § Läpiviennit osastoivissa rakenteissa

latest change 14.11.2019, version id 4359, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Osastoivan rakennusosan läpi johdetut putket, roilot, kanavat, johdot, savupiiput ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit eivät olennaisesti saa heikentää rakennusosan osastoivuutta.

LInkki asetukseen.

Opastava teksti 

Osastoivien rakenteiden lävistäminen taloteknisillä järjestelmillä kuten IV-laitteistoilla edellyttää palokatkosuunnitelman laatimista ja sen noudattamista.

Lisätietoa esimerkiksi oppaasta: RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto.

Opastavia tekstejä ainakin oppaan seuraavissa luvuissa:

Lisää uusi kommentti