Palaute ja versiot

latest change 02.10.2020, version id 5227, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Palautteet käsitellään vähintään vuosittain tehtävän katselmoinnin yhteydessä, jolloin päätetään myös, onko syytä käynnistää laajempi kommentointikierros. 

Lokakuussa 2020 julkaistun version pdf-taltio

Joulukuussa 2019 julkaistun version pdf-taltio

Kesäkuussa 2018 julkaistun version pdf-taltio

Kuulemistilaisuus 

Oppaasta järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus Ympäristöministeriön pankkisalissa 23.5.2018 kello 9:00 - 12:00. Tilaisuuden muistio ja aineistot ovat ladattavissa seuraavista linkeistä

Luokka 

Lisää uusi kommentti