Talotekniikkainfo, Vesi- ja viemarilaitteistot -opas, 31.3.2018