Asuintilojen ilmanvaihdon poistoilman kosteuden määritys ja vaikutukset ilmanvaihdon lämmöntalteenoton toimintaan