Asuinrakennusten suunnitteluohje (paine-ero vaipan yli), luonnos kommentteja varten

latest change 25.11.2020, version id 5326, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Talteka tilasi osana Talotekniikan konseptit -hankettaan talvella 2020 A-insinöörit Oy:ltä selvityksen asuinrakennusten ilmanvaihdon sellaisista toteuttamisratkaisuista, joilla rakennusvaipan yli vaikuttava paine-ero pystytään hallitsemaan määräysten edellyttämällä tasolla. 

Selvitystyön tuloksena syntynyt ohje hyväksyttiin syyskuussa 2020 sisäympäristöryhmän kokouksessa julkaistavaksi luonnosversiona, johon toivotaan saatavan palautetta. Ohje viimeistellään ensi vuoden alussa nyt saatavien kommenttien pohjalta.

Lataa ohjeluonnos alla olevasta linkistä ja tutustu siihen. Voit halutessasi jättää kommentteja sivun alalaidan kommenttikentän kautta tai sähköpostipalautteena. Yksilöi kommentissa, mihin kohtaan ohjetta kommentti liittyy.

Kommentointiaikaa on 8.1.2021 saakka, jotta ne ehditään alustavasti käsitellä ennen 26.1.2021 olevaa sisäympäristöryhmän kokousta. 

Lisätietoja: Juhani Hyvärinen, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Luokka 

Lisää uusi kommentti