Yleinen

Yleistä-tägillä merkityillä sivuilla on taustatietoa ja ohjeita tämän oppaan soveltamiseksi.

Esipuhe

Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) kaikki osat on nyt uudistettu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Uudistettua rakentamismääräyskokoelma on käytössä niissä hankkeissa, joiden rakennuslupaa haetaan vuoden 2018 alun jälkeen. Rakentamismääräyskokoelman talotekniikkaan liittyvät osat saatettiin asetuksiksi vuoden 2017 samassa aikataulussa kuin kokoelman muutkin asetukset.

Vesi- ja viemärilaitteistot -opas

Tämä opas koostuu opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot -asetuksen tueksi. Yksittäiset ohjeet on järjestetty asetuksen pykälien mukaisiin alakohtiin opastavaksi tekstiksi. Varsinaiset asetustekstit on kopioitu asetusksesta, joka julkaistiin joulukuussa 2017. Opasta täydentää kokoelma esimerkkejä, joka täydentyy ajan kuluessa.

Esipuhe

Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) kaikki osat uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Uudistamishankkeen tavoitteena on, että uudistettua kokoelmaa voitaisiin käyttää niissä hankkeissa, joiden rakennuslupaa haetaan vuoden 2018 alun jälkeen. Rakentamismääräyskokoelman talotekniikkaan liittyvät osat saatettiin asetuksiksi vuoden 2017 samassa aikataulussa kuin kokoelman muutkin asetukset.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelon numerointi noudattaa asetuksen jäsentelyä. Kappaleiden numerointi on juokseva ja numerointi vastaa asetuksen pykälien numerointia. 

 

1. luku, Yleistä

1 Soveltamisala

2 Määritelmät

 

2. luku, Rakennuksen sisäilmasto

3 Sisäilmaston suunnittelu 

4 Huonelämpötilojen suunnitteluarvot

5 Sisäilman laatu

6 Sisäilman kosteus

7 Valaistusolosuhteet

 

Tervetuloa Talotekniikkainfo-sivustolle

Sivustolla julkaistaan ohjeita ja esimerkkejä, jotka tukevat rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttävien sekä hyvin toimivien ja laadukkaiden taloteknisten järjestelmien suunnittelua. 

Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan asiasisältöön ei enää tule muutoksia, mutta tekstintarkastus ja toimituksellinen työ on vielä hieman kesken. Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan kaikki kommentit on nyt käsitelty, kommentteihin on vastattu annetun kommentin yhteydessä, kommenttien aiheuttamat muutokset on viety opastaviin teksteihin ja opastavat tekstit on hyväksytty ohjausryhmässä.

Esipuhe

Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) kaikki osat uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Uudistamishankkeen tavoitteena on, että uudistettua kokoelmaa voitaisiin käyttää niissä hankkeissa, joiden rakennuslupaa haetaan vuoden 2018 alun jälkeen. Rakentamismääräyskokoelman talotekniikkaan liittyvät osat saatettiin asetuksiksi vuoden 2017 samassa aikataulussa kuin kokoelman muutkin asetukset.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Yleinen