Yleinen

Yleistä-tägillä merkityillä sivuilla on taustatietoa ja ohjeita tämän oppaan soveltamiseksi.

Sisällysluettelo

1       Asetustekstit, jotka erityisesti vaikuttavat ilmavaihtojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen

2       Johdanto

3       Soveltamisala, yleiset ohjeet

4       Määritelmät

5       Ilmanvaihdon paloturvallisuusratkaisun yleiset perusteet

5.1        Yleinen perusta

5.2        Palo-osastointi

5.3        Rakennusten paloluokitus

5.4        Rakennusosien ja tarvikkeiden luokat

5.5        Muuta huomioitavaa

6       Tuotteiden ja ratkaisujen vaatimuksenmukaisuus

6.1        Tuotekelpoisuus

Esipuhe

Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) kaikki osat on nyt uudistettu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Uudistettu rakentamismääräyskokoelma on käytössä niissä hankkeissa, joiden rakennuslupaa on haettu vuoden 2018 alun jälkeen. Rakentamismääräyskokoelman talotekniikkaan liittyvät osat saatettiin asetuksiksi vuoden 2017 samassa aikataulussa kuin kokoelman muutkin asetukset.

Vesi- ja viemärilaitteistot -opas

Tämä opas koostuu opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot -asetuksen tueksi. Yksittäiset ohjeet on järjestetty asetuksen pykälien mukaisiin alakohtiin opastavaksi tekstiksi. Varsinaiset asetustekstit on kopioitu asetuksesta, joka julkaistiin joulukuussa 2017. Opasta täydentää kokoelma esimerkkejä, joka täydentyy ajan kuluessa.

Esipuhe

Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMk) kaikki osat uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Uudistamishankkeen tavoitteena oli, että uudistettua kokoelmaa voidaan käyttää niissä hankkeissa, joiden rakennuslupaa haetaan vuoden 2018 alun jälkeen. Rakentamismääräyskokoelman talotekniikkaan liittyvät osat saatettiin asetuksiksi vuoden 2017 aikana samassa aikataulussa kuin kokoelman muutkin asetukset.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Yleinen